Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen
Citeertitel Beleidsregels inzake het toekennen van ambtshalve verminderingen BSGR 2023
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels inzake het toekennen van ambtshalve verminderingen BSGR 2013.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

20-12-2022

bgr-2022-1389

Onbekend.