Regeling vervallen per 01-01-2024

Tarievenbesluit Sport 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Tarievenbesluit Sport 2023

De Raad der gemeente Stein;

Gezien het voorstel inzake Belasting- en legesverordeningen 2023

(Gem. blad Afd. A 2020, zaaknummer 20221004134417);

besluit:

 • I.

  Voor 2023 de volgende tarieven vast te stellen:

  • A.

   De tarieven voor de overdekte sportaccommodaties bedragen:

   • 1.

    Verhuur sporthallen

    Uurtarieven gesubsidieerd

    Halve sporthal, incl. douche en kleedruimten € 23,65

    Hele sporthal, incl. douche en kleedruimten € 40,25

    Uurtarieven niet gesubsidieerd

    Halve sporthal, incl. douche en kleedruimten € 36,40

    Hele sporthal, incl. douche en kleedruimten € 61,90

   • 2.

    Verhuur sportzalen

    Uurtarieven gesubsidieerd

    Halve sportzaal, incl. douche en kleedruimten € 11,90

    Hele sportzaal, incl. douche en kleedruimten € 18,80

    Uurtarieven niet gesubsidieerd

    Halve sportzaal, incl. douche en kleedruimten € 18,15

    Hele sportzaal, incl. douche en kleedruimten € 28,90

   • 3.

    Verhuur gymzalen

    Uurtarieven gesubsidieerd

    Hele gymzaal, incl. douche en kleedruimten € 11,90

    Uurtarieven niet gesubsidieerd

    Hele gymzaal, incl. douche en kleedruimten € 18,15

  • B.

   Huur kantine behorende bij buitensport accommodaties  € 0,50

  • C.

   De tarieven voor het vissen in het Steinerbos bedragen:

   • 1.

    Jaarvergunningen

    • a)

     voor personen beneden de 18 jaar € 0,00

    • b)

     voor personen van 18 jaar en ouder € 7,50

   • 2.

    Uitgifte van de vergunningen als bedoeld onder C., eerste lid, geschiedt door het college, die ter zake het gebruik beperkende voorwaarden kunnen opleggen.

 • II.

  De in dit besluit opgenomen tarieven treden in werking op 1 januari 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 november 2022

De Raad voornoemd,

de Griffier,

de Voorzitter,