Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hardinxveld-Giessendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges 2023
Citeertitel Legesverordening 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
  3. artikel 2 van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 01-01-2024 1e wijz. (Tarieventabel, titel 1, hoorfdstuk 3)

04-01-2023

gmb-2023-320886

Onbekend.
01-01-2023 01-07-2023 Nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-567801

Onbekend.