Verordening leges 2023

Geldend van 30-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Elburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening leges 2023
Citeertitel Verordening leges 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-2023 gewijzigde regeling

20-06-2023

gmb-2023-283947

Onbekend.
30-12-2022 30-06-2023 nieuwe regeling

19-12-2022

gmb-2022-567568

Onbekend.