Subsidieregeling tijdelijk vangnet energiekosten sport-, cultuur- en maatschappelijke organisaties Twenterand

Geldend van 10-02-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Twenterand
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling tijdelijk vangnet energiekosten sport-, cultuur- en maatschappelijke organisaties Twenterand
Citeertitel Subsidieregeling tijdelijk vangnet energiekosten sport-, cultuur- en maatschappelijke organisaties Twenterand
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017
  2. artikel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht
  5. artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht
  6. artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht
  7. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2023 01-01-2023 artikel 2

07-02-2023

gmb-2023-51060

Onbekend.
01-01-2023 10-02-2023 nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2022-564492

Onbekend.