Verordening op de Heffing en Invordering van Parkeerbelastingen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oss
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de Heffing en Invordering van Parkeerbelastingen 2023
Citeertitel Verordening Parkeerbelastingen Oss 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Parkeerbelasting Oss 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

15-12-2022

gmb-2022-563431

Onbekend.