Regeling vervallen per 31-12-2025

Nadere regels bijdrageregeling participatieprogramma ‘Dorpen Maken Het Verschil’ gemeente Eersel 2023-2025

Geldend van 01-01-2023 t/m 30-12-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Eersel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels bijdrageregeling participatieprogramma ‘Dorpen Maken Het Verschil’ gemeente Eersel 2023-2025
Citeertitel Nadere regels bijdrageregeling 'participatieprogramma Dorpen Maken Het Verschil' gemeente Eersel 2023-2025
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financiën en Economie
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 31-12-2025 Ter vervanging van Nadere regels 'andere kijk op Dorpsraden' gemeente Eersel 2019-2022

13-12-2022

gmb-2022-559499

22.15764