Belastingverordening Overijssel 2022 (geactualiseerde versie per 1 januari 2023)

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Overijssel
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Belastingverordening Overijssel 2022 (geactualiseerde versie per 1 januari 2023)
Citeertitel Belastingverordening Overijssel 2022 (geactualiseerde versie per 1 januari 2023)
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. Deze regeling vervangt de Belastingverordening Overijssel 2022 (niet geactualiseerd).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

09-11-2022

prb-2022-14936

Onbekend.