Verordening bedrijveninvesteringszone eigenaren en gebruikers Centrum Papendrecht 2023-2027

Geldend van 16-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Papendrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening bedrijveninvesteringszone eigenaren en gebruikers Centrum Papendrecht 2023-2027
Citeertitel Verordening BIZ Centrum Papendrecht 2023-2027
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de bedrijveninvesteringszones

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2022 nieuwe regeling

03-11-2022

gmb-2022-556186

Onbekend.