Regeling vervallen per 01-01-2024

Legesverordening gemeente Overbetuwe 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Overbetuwe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Legesverordening gemeente Overbetuwe 2023
Citeertitel Legesverordening gemeente Overbetuwe 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 01-01-2024 bijlage 1

09-05-2023

gmb-2023-219330

2023-021048
01-01-2023 01-07-2023 bijlage 1, 2

13-12-2022

gmb-2022-563555

2022-057933
01-01-2023 01-01-2023 nieuwe regeling

06-12-2022

gmb-2022-551753

2022-037991