Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening afvalstoffenheffing 2023

Geldend van 03-06-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Nissewaard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening afvalstoffenheffing 2023
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2023 01-01-2023 01-01-2024 artikel 9

17-05-2023

gmb-2023-235177

R. 23.R.00051 B
16-12-2022 03-06-2023 nieuwe regeling

07-12-2022

gmb-2022-551051

22.R.00160 A