Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Tholen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2023
Citeertitel Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Tarievenverordening gemeentelijke accommodaties gemeente Tholen 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

08-12-2022

gmb-2022-550738

Onbekend.