Nadere regels parkeren 2023 – gemeente Katwijk

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Katwijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels parkeren 2023 – gemeente Katwijk
Citeertitel Nadere regels parkeren 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 225 van de Gemeentewet
  2. Parkeerverordening Katwijk
  3. Verordening Parkeerbelastingen 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Wijziging nadere regels parkeren 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

06-12-2022

gmb-2022-547961

Z2982759D2982772