Handboek Kabels en Leidingen Meierijstad

Geldend van 09-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Meierijstad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Handboek Kabels en Leidingen Meierijstad
Citeertitel Handboek kabels en leidingen Meierijstad
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Kabels en leidingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 156 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-2022 Nieuwe regeling

15-11-2022

gmb-2022-544587

Onbekend.