Verordening op de heffing en de invordering van Havengeld 2023

Geldend van 09-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Texel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van Havengeld 2023
Citeertitel Verordening Havengeld 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Havengeld
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 229 van de Gemeentewet
  2. Havenverordening Oudeschild 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-2022 Nieuwe verordening

09-11-2022

gmb-2022-532957

3247504