Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, de Statencommissies, het Fractievoorzittersoverleg en de Agendacommissie van de provincie Zuid-Holland

Geldend van 14-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, de Statencommissies, het Fractievoorzittersoverleg en de Agendacommissie van de provincie Zuid-Holland
Citeertitel Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van Zuid-Holland, e.a
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur
  2. artikel 16 van de Provinciewet
  3. artikel 23 van de Provinciewet
  4. hoofdstuk VA van de Provinciewet
  5. artikel 75 van de Provinciewet
  6. artikel 80 van de Provinciewet
  7. Reglement van Orde voor vergaderingen van Provinciale Staten e.a.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2023 artikel 101

05-07-2023

prb-2023-8013

7570
20-05-2023 14-07-2023 artikel 65

10-05-2023

prb-2023-5697

7554
17-05-2023 20-05-2023 artikel 4a, 5a, 29a, 47, 48, 48B, 83, 84, 87, 100, 113

10-05-2023

prb-2023-5579

7549
18-11-2022 17-05-2023 nieuwe regeling

09-11-2022

prb-2022-13574

7497