Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve vermindering van gemeentelijke belastingen Huizen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Huizen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve vermindering van gemeentelijke belastingen Huizen 2023
Citeertitel Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Huizen 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  2. artikel 231 van de Gemeentewet
  3. artikel 244 van de Gemeentewet
  4. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels inzake het verlenen van ambtshalve vermindering van gemeentelijke belastingen van 30 oktober 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

13-09-2022

gmb-2022-504798

Onbekend.