Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard houdende regels omtrent laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte (Beleidsregel publieke oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Dijk en Waard 2022)

Geldend van 17-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Dijk en Waard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard houdende regels omtrent laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte (Beleidsregel publieke oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Dijk en Waard 2022)
Citeertitel Beleidsregel publieke oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Dijk en Waard 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregels voor het aanvragen van laadpunten in de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2022 nieuwe regeling

25-10-2022

gmb-2022-504219

0000231225