Mandaatbesluit Aanwijzing gemeentelijke lijkschouwers

Geldend van 11-11-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit Aanwijzing gemeentelijke lijkschouwers
Citeertitel Mandaatbesluit Aanwijzing gemeentelijke lijkschouwers
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3 van de Wet op de lijkbezorging
  2. artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging
  3. artikel 7 van de Wet op de lijkbezorging
  4. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2022 01-01-2022 nieuwe regeling

11-10-2022

gmb-2022-500496

52609-2022