Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 1 november 2022, houdende regels omtrent de verstrekking van bijdragen ten behoeve van projecten op het gebied van water en bodem (Bijdrageregeling water en bodem Noord-Brabant)

Geldend van 25-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 1 november 2022, houdende regels omtrent de verstrekking van bijdragen ten behoeve van projecten op het gebied van water en bodem (Bijdrageregeling water en bodem Noord-Brabant)
Citeertitel Bijdrageregeling water en bodem Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2023 artikel 1.9, bijlage 2

16-05-2023

prb-2023-5719

C2315500/5261910
19-01-2023 25-05-2023 nieuwe regeling

10-01-2023

prb-2023-526

C2308420/5189440
10-11-2022 19-01-2023 nieuwe regeling

01-11-2022

prb-2022-13312

5146280