‘Lijst van categorieën van gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, waarvoor de raad als adviseur optreedt’,behorende bij besluitpunt 1 van het raadsbesluit van 22 november 2021, kenmerk 352129

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling ‘Lijst van categorieën van gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, waarvoor de raad als adviseur optreedt’,behorende bij besluitpunt 1 van het raadsbesluit van 22 november 2021, kenmerk 352129
Citeertitel Lijst van categorieën van gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, waarvoor de raad als adviseur optreedt
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Lijst van categorieën van gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, waarvoor de raad als adviseur optreedt
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 Nieuwe regeling

22-11-2021

gmb-2022-496058

352129