Afwegingskader en voorwaarden transformeren van vakantieparken

Geldend van 08-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Afwegingskader en voorwaarden transformeren van vakantieparken
Citeertitel Afwegingskader en voorwaarden transformeren van vakantieparken
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2022 nieuwe regeling

20-10-2022

gmb-2022-493608

32186-2022