Verordening op de raad luistert en de raad debatteert 2022

Geldend van 02-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Geertruidenberg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de raad luistert en de raad debatteert 2022
Citeertitel Verordening op de raad luistert en de raad debatteert 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur I Organisatie en beleid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 82 van de Gemeentewet
  2. artikel 147 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2022 nieuwe regeling

20-10-2022

gmb-2022-485322

Onbekend.