Verordening starterslening 2022

Geldend van 01-11-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening starterslening 2022
Citeertitel Verordening Starterslening 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Starterslening 2021 van de gemeente Uden, vastgesteld op 29 april 2021. Deze regeling vervangt de Verordening Starterslening 2021 van de gemeente Landerd, vastgesteld op 22 april 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2022 nieuwe regeling

22-09-2022

gmb-2022-482872

Onbekend.