Regeling vervallen per 31-03-2024

Verlenging werkingsduur Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwold, Oldambt 2021/2022

Geldend van 01-11-2022 t/m 30-03-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verlenging werkingsduur Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwold, Oldambt 2021/2022
Citeertitel -
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1.3, vijfde lid van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017
  2. Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2022 31-03-2024 verlenging werkingsduur

25-10-2022

prb-2022-12790

2022001597