Regeling vervallen per 08-12-2022

Regeling voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties tijdens en na Corona

Geldend van 01-11-2022 t/m 07-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie De Fryske Marren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regeling voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties tijdens en na Corona
Citeertitel Regeling voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties tijdens en na Corona
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene Subsidieverordening gemeente De Fryske Marren

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2022 08-12-2022 nieuwe regeling

04-10-2022

gmb-2022-477067

Z.710311