Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Maashorst

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Maashorst
Citeertitel Verordening uitvoering en handhaving (Omgevingsrecht) gemeente Maashorst
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt. Deze regeling vervangt de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Uden. Deze regeling vervangt de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Landerd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

22-09-2022

gmb-2022-462218

Onbekend.