Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2022 – 2025

Geldend van 18-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2022 – 2025
Citeertitel Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2022 – 2025
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2018-2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2022 nieuwe regeling

03-01-2022

gmb-2022-460718

Onbekend.