Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast

Geldend van 18-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast
Citeertitel Handhavingsbeleid drugs en overige (woon)overlast
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 13b van de Opiumwet
  2. artikel 174a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt eerder vastgestelde beleid in 2012 met betrekking tot de hier bedoelde drugs en overlast ten aanzien van woningen en voor lokalen, welke in 2013 is aangepast.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2022 nieuwe regeling

12-03-2015

gmb-2022-460686

Onbekend.