Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gemeente Bronckhorst 2022

Geldend van 14-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gemeente Bronckhorst 2022
Citeertitel Beleidsregels Wet Bibob gemeente Bronckhorst 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Alcoholwet
  4. Wet op de kansspelen
  5. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  6. Aanbestedingswet 2012
  7. Algemene plaatselijke verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels Wet Bibob gemeente Gemeente Bronckhorst, vastgesteld op 21/2/2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2022 nieuwe regeling

20-09-2022

gmb-2022-457537

Onbekend.