Afvalstoffenverordening gemeente Waddinxveen 2022

Geldend van 14-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waddinxveen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Afvalstoffenverordening gemeente Waddinxveen 2022
Citeertitel Afvalstoffenverordening gemeente Waddinxveen 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer
  2. artikel 10.24, tweede lid, van de Wet milieubeheer
  3. artikel 10.25 van de Wet milieubeheer
  4. artikel 10.26, eerste lid, van de Wet milieubeheer
  5. artikel 3.5, eerste lid, van de Wet dieren
  6. artikel 2, eerste lid, van het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Afvalstoffenverordening van de gemeente Waddinxveen, geldend vanaf 21-07-2004.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-2022 nieuwe regeling

21-09-2022

gmb-2022-448406

Onbekend.