Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw gemeente Emmen 2022-2025 (SRLE 2022-2025)

Geldend van 05-10-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Emmen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw gemeente Emmen 2022-2025 (SRLE 2022-2025)
Citeertitel Stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw gemeente Emmen 2022-2025
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2022 nieuwe regeling

27-09-2022

gmb-2022-440864

22/519