Regeling vervallen per 01-01-2027

Huisvestingsverordening Opkoopbescherming Gemeente Enschede

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2026

Algemeen

Overheidsorganisatie Enschede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening Opkoopbescherming Gemeente Enschede
Citeertitel Huisvestingsverordening Enschede 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2022-54927

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2 van de Huisvestingswet 2014
  2. artikel 4 van de Huisvestingswet 2014
  3. artikel 40, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014
  4. hoofdstuk 7 van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2027 Nieuwe regeling

26-09-2022

gmb-2022-439784

Onbekend.