Regeling vervallen per 01-03-2024

Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022

Geldend van 05-09-2023 t/m 29-02-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022
Citeertitel Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-2023 01-11-2022 01-03-2024 artikel 7

13-12-2022

prb-2023-10371

PZH-2022-820767606
17-09-2022 05-09-2023 nieuwe regeling

06-09-2022

prb-2022-11103

PZH-2022-810265613