Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Gooise Meren 2022

Geldend van 08-09-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Gooise Meren 2022
Citeertitel Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Gooise Meren 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs, financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels Leerlingenvervoer Gemeente Gooise Meren. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-2022 nieuwe regeling

30-08-2022

gmb-2022-401380

Onbekend.