4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020

Geldend van 01-09-2022 t/m heden

Intitulé

4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Dijk en Waard, Den Helder, Uitgeest, Castricum en Heiloo;

gelet op de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk tot de gemeente Dijk en Waard;

besluiten:

vast te stellen de:

4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020.

Ondertekening

ARTIKEL I

De aanhef op bladzijde 1 onder ‘Gemeenschappelijke Regeling Cocensus’ wordt gewijzigd in: 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Dijk en Waard, Den Helder, Uitgeest, Castricum en Heiloo, ieder voor zoveel het zijn bevoegdheden betreft;

ARTIKEL II

De definitie van deelnemers in artikel 1, definities, onder e. wordt gewijzigd in:

deelnemers: de aan de regeling deelnemende gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Dijk en Waard, Den Helder, Uitgeest, Castricum en Heiloo;

ARTIKEL III

In bijlage 1 worden de overzichten van Heerhugowaard en Langedijk vervangen door:

ARTIKEL IV

Deze vierde wijziging treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die waarin deze met toepassing van artikel 26, tweede lid, van de Wet bekend is gemaakt.

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem

op 27 juni 2022,

De secretaris, C. Lenstra

De voorzitter, namens deze, de wethouder, E. de Raadt

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer op 19 april 2022,

De secretaris, M. Ruis

De voorzitter, namens deze, de wethouder, J. Nobel

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom op 14 juni 2022,

De secretaris, C. Baauw

De voorzitter, namens deze, de wethouder, A. de Jong

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk op 25 april 2022,

De secretaris, E. Loenen

De voorzitter, namens deze, de wethouder, T. Tabak

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan op 12 april 2022,

De secretaris, A. Vergouwe

De voorzitter, namens deze, de wethouder, M. Wörsdörfer

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland op 12 april 2022,

De secretaris, R. Kool

De voorzitter, namens deze, de wethouder, J. Schalkwijk

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar op 5 april 2022,

De secretaris, W. van Twuijver

De voorzitter, namens deze, de wethouder, P. Dijkman

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op 17 mei 2022,

De secretaris, M. Schroor

De voorzitter, namens deze, de wethouder, A.J. van den Beld

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard op 17 mei 2022,

De secretaris, A. Doesburg

De voorzitter, namens deze, de wethouder, F. Hoekstra

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder 10 mei 2022,

De secretaris, R. Reus

De voorzitter, namens deze, de wethouder, J.K. Visser

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest

op 10 mei 2022,

De secretaris, P. Schouten

De voorzitter, namens deze, de wethouder, J. Kloosterman

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum

op 17 mei 2022,

De secretaris, W. van Twuijver

De voorzitter, namens deze, de wethouder, R. Beems

-Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo

op 17 mei 2022,

De secretaris, C. de Jong

De voorzitter, namens deze, de wethouder, R. Opdam

Bijlage1:

*


Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

Gemeente Dijk en Waard

[Cel 2]

Overgedragen aan

Cocensus

[Cel 3]

Inclusief

kwijtschelding

[Rij 2]

[Cel 1]

Heffingssoort

[Cel 2]

[Cel 3]

[Rij 3]

[Cel 1]

Onroerendezaakbelastingen

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

ja

[Rij 4]

[Cel 1]

Afvalstoffenheffing

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

ja

[Rij 5]

[Cel 1]

Rioolheffing

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

ja

[Rij 6]

[Cel 1]

Toeristenbelasting

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

n.v.t.

[Rij 7]

[Cel 1]

Forensenbelasting

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

n.v.t.

[Rij 8]

[Cel 1]

Lijkbezorgingsrechten, voor zover dit betrekking heeft

op de aanslagen met betrekking tot belastingjaar 2021 en eerder

voor de voormalige gemeente Langedijk

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

ja

[Rij 9]

[Cel 1]

Leges, voor zover dit betrekking heeft op

de omgevingsvergunningen en APV voor aanslagen met

betrekking tot belastingjaar 2021 en eerder voor

de voormalige gemeente Langedijk

[Cel 2]

ja

[Cel 3]

n.v.t.