Nadere regels kostenvergoeding scholing en loopbaanorientatie collegeleden Helmond 2022

Geldend van 13-08-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Helmond
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels kostenvergoeding scholing en loopbaanorientatie collegeleden Helmond 2022
Citeertitel Nadere regels kostenvergoeding scholing en loopbaanoriëntatie collegeleden Helmond 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.3.3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  2. artikel 3.2.11 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-08-2022 01-10-2021 nieuwe regeling

19-07-2022

gmb-2022-369700

Onbekend.