Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing van de gemeenten Maashorst

Geldend van 29-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing van de gemeenten Maashorst
Citeertitel Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing van de gemeenten Maashorst
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 189 van de Gemeentewet
  2. artikel 186 van de Gemeentewet
  3. artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
  4. artikel 44 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-2022 nieuwe regeling

20-01-2022

gmb-2022-346659

Onbekend.