Beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo (geconsolideerde versie)

Geldend van 25-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hengelo
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo (geconsolideerde versie)
Citeertitel Beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-2022 1e wijziging

12-07-2022

gmb-2022-338841

Onbekend.