Beleidsregels bijzondere bijstand 2022 gemeente Maashorst

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels bijzondere bijstand 2022 gemeente Maashorst
Citeertitel Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Maashorst 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn, financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels bijzondere bijstand 2022 Gemeente Maashorst met inwerkingtreding van 1 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 4, toelichting

12-12-2023

gmb-2023-553045

Onbekend.
01-08-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

12-07-2022

gmb-2022-337967

Onbekend.