Subsidieregeling voedseltuinen provincie Groningen 2022

Geldend van 21-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling voedseltuinen provincie Groningen 2022
Citeertitel Subsidieregeling voedseltuinen provincie Groningen 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017
  3. Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling voedseltuinen provincie Groningen 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2022 nieuwe regeling

12-07-2022

prb-2022-8556

K32124