Beleidsplan Openbare Verlichting 2019-2023

Geldend van 15-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsplan Openbare Verlichting 2019-2023
Citeertitel Beleidsplan Openbare Verlichting 2019-2023 van de gemeente Maasgouw
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. Elektriciteitswet 1998
  5. Wet natuurbescherming
  6. Arbeidsomstandighedenwet
  7. Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2022 nieuwe regeling

13-12-2018

gmb-2022-322525

Z/22/021696