Besluit van de raad van de gemeente Oosterhout van 24 mei 2022 tot vaststelling van de 'Verordening nadeelcompensatie Oosterhout 2022'

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Oosterhout
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de raad van de gemeente Oosterhout van 24 mei 2022 tot vaststelling van de 'Verordening nadeelcompensatie Oosterhout 2022'
Citeertitel Verordening nadeelcompensatie Oosterhout 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2025 Nieuwe regeling

24-05-2022

gmb-2022-310992

318418