Regeling afdoening bezwaarschriften ISD Bollenstreek 2016

Geldend van 07-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Regeling afdoening bezwaarschriften ISD Bollenstreek 2016
Citeertitel Regeling afdoening bezwaarschriften ISD Bollenstreek 2016
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling commissie bezwaar- en klaagschriften ISD Bollenstreek 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2022 nieuwe regeling

17-03-2016

bgr-2022-733

Onbekend.