Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie promotie Zuid-Holland 2022

Geldend van 07-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie promotie Zuid-Holland 2022
Citeertitel Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie promotie Zuid-Holland 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 maart 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2022 nieuwe regeling

28-06-2022

prb-2022-7949

PZH-2022-803284459