Regeling vervalt per 01-07-2027

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 28 juni 2022, PZH-2022-804882591, tot vaststelling van de Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland (Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland)

Geldend van 07-07-2022 t/m 30-06-2027

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 28 juni 2022, PZH-2022-804882591, tot vaststelling van de Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland (Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland)
Citeertitel Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, algemeen, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 juli 2027.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2022 01-07-2027 nieuwe regeling

28-06-2022

prb-2022-7947

PZH-2022-804882591