Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo
Citeertitel Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Bernheze 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 17 van de Participatiewet
  2. artikel 58 van de Participatiewet
  3. artikel 60 van de Participatiewet
  4. artikel 59 van de Participatiewet
  5. artikel 62 van de Wet werk en bijstand
  6. artikel 16 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  7. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  8. artikel 4:94 van de Algemene wet bestuursrecht
  9. artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  10. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2022 Nieuwe regeling

21-06-2022

gmb-2022-297577

Onbekend.