Regeling vervallen per 09-02-2023

Beleidsregels geluid bij evenementen in de openlucht en nadere regel festiviteitenregeling voor inrichtingen 2022

Geldend van 13-07-2022 t/m 08-02-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels geluid bij evenementen in de openlucht en nadere regel festiviteitenregeling voor inrichtingen 2022
Citeertitel Beleidsregels geluid bij evenementen in de openlucht en nadere regel festiviteitenregeling voor inrichtingen 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2022 09-02-2023 Vervangende regeling

27-06-2022

gmb-2022-296139

Collegebesluit d.d. 27 juni 2022, nr. 3.12