Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen

Geldend van 06-07-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Sittard-Geleen
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2022-54088

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Sittard-Geleen versie 2020.2. De artikelen 2:60, 4:1, 4:5, 4:10, 4:12a. 4:13 en 4:15 zijn ingetrokken op de dag direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Bekendgemaakt in Gemeenteblad 2023, 541564.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

19-05-2022

gmb-2022-292392

2853148