Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam regelende de instelling en de werkwijze van raadscommissies en de overige werkzaamheden ter voorbereiding van raadsbesluiten (Verordening op het Raadsplein en de raadscommissies Edam-Volendam 2022)

Geldend van 24-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam regelende de instelling en de werkwijze van raadscommissies en de overige werkzaamheden ter voorbereiding van raadsbesluiten (Verordening op het Raadsplein en de raadscommissies Edam-Volendam 2022)
Citeertitel Verordening op het Raadsplein en de raadscommissies Edam-Volendam 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2022-35205

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op het Raadsplein en de raadscommissie(s) 2016.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2022 nieuwe regeling

19-05-2022

gmb-2022-284613

41-2022B